ข่าวทั่วไป/กิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ.ขอนแก่น ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน  โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

                สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” กำหนดจัดขึ้นโดย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

 

 

อ่าน : 2,414ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-08-04 01:26:22

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง