ข่าวทั่วไป/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบการขนส่งทางรางกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบการขนส่งทางรางกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดการสัมมนาขึ้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจ ในนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางในพื้นที่    

               

                    รองผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างรถไฟรางคู่ เชื่อมต่อนครราชสีมา-ขอนแก่น ตามการอนุมัติงบประมาณของคณะรัฐมนตรี วงเงินรวม 26,000 ล้านบาท จะใช้เวลาการดำเนินงานก่อสร้าง 4 ปี ระยะทาง 187 กม. ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55,000 คนต่อวัน และการขนส่งสินค้า เป็นวันละ 36,400 ตัน ภายในปี 2577 และจะยังคงเชื่อมโยงระบบการขนส่งครอบคลุมในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ

 

อ่าน : 1,879ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-08-04 01:12:15

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง