ข่าวทั่วไป/ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรม “เข็มเหล็ก” ฐานรากสำเร็จรูป

 
        

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ ร่วมกับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรม “เข็มเหล็ก” ฐานรากสำเร็จรูป พลังงานแสงอาทิตย์
และการประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตกับสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคาร  5  ชั้น  7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

       โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
และคุณประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ได้เปิดหัวข้อในการบรรยาย เรื่อง “เข็มเหล็ก”
นวัตกรรมฐานรากแห่งอนาคต ตามด้วยหัวข้อ การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยคุณโยชัย  ศศิวรรณ ภายในงานยังมี Workshop การสาธิตการติดตั้ง เข็มเหล็ก และโครงสร้างต่างๆ
โดยทีมงานบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

 

      ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม "เข็มเหล็ก" รากฐานสำเร็จรูป ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นทาง
วิศวกรรม และตระหนักถึงการรู้คุณค่า ของการใช้พลังงาน และความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 3,314ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-08-04 00:21:32

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง