ข่าวทั่วไป/ภาพกิจกรรม การบรรยาย การบริหารจัดการแบบบูรณาการของเศรษฐกิจโลก โดย ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์

 
  

ภาพกิจกรรม โครงการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการแบบบูรณาการของเศรษฐกิจโลก
โดย ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิ นวรัตน์
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 3,184ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-02 00:35:43

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง