ข่าวสำหรับบุคลากร/การดาวน์โหลดติดตั้งฟอนต์สารบรรณ (TH Sarabun PSK) และฟอนต์อื่น ๆ ตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

 
 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ ?Software Industry Promotion Agency? เรียกโดยย่อว่า ?SIPA? และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถดาวน์โหลดแบบอักษรสำหรับงานสารบรรณ (Font) ของโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยและดูวิธีการติดตั้งได้ โดย คลิกที่นี่

อ่าน : 6,014ข่าวจาก : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2021-08-04 01:03:11

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง