ข่าวทั่วไป/วิศวะ ม.ภาคฯ การ์ดไม่ตก จัดทำเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ มอบหน่วยงานใน จ.ขอนแก่น

 
  

 

           เมื่อวันที่  10  กันยายน 2563 ที่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมในการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด-19  จัดทำเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับมอบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีขนส่ง และหน่วยงานราชการ ใน จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี  ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สนับสนุนผลงาน 

 

 

              ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติที่มีคุณภาพพร้อมใช้ออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี และแนวคิดการออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัตินี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  ซึ่งวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง คือ การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  โดยที่นิยมใช้คือการใช้มือกดหัวกดเจลแอลกอฮอล์ หรือการประดิษฐ์เครื่องเหยียบหัวกดเจลแอลกอฮอล์ ที่ปราฎว่ายังมีความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้อยู่บ้าง  ดังนั้น การสร้างอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับหัวกดเจลแอลกอฮอล์ จึงเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ และน่านำมาทดลองใช้ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสนี้อยู่ทั่วโลก ถือเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพอนามัยของตนเอง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้ใช้บริการ ถือเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 487ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-26 02:52:42

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง