ข่าวทั่วไป/กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ช่วงที่ 1 )

 
  

             

             ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ที่ถ่ายบัตรนักศึกษา (ช่วงเดือนธันวาคม 2562 - วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563)  ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ตึกสำนักอธิการบดี บริเวณหน้าห้องสำนักทะเบียน ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.  โดยนำบัตรประประชาชนมาแสดงเพื่อติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา  โดยมีรายชื่อตามที่แนบมานี้  รายชื่อนักศึกษาทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

 

**ส่วนรอบการถ่ายบัตรนักศึกษาช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563 จะแจ้งวันรับบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง**

 

อ่าน : 261ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-26 02:53:34

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง